Facebook

Navigace


Metodiky

V sekci metodiky Vám budeme představovat metodické dokumenty z oblasti sociálních inovací, které vzniknou v rámci projektu ve spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi. Vzhledem k mezinárodnímu zaměření projektu budou originální metodiky zpracovávány v anglickém jazyce (nebo budou i v jazyce země některé z partnerských organizací). Po zpracování metodik se budeme snažit zajistit jejich překlad a následné zveřejnění na tomto místě i v češtině.

The gains from integration of Roma persons into the labour market

Procesní řízení v sociálním podnikání

Innovation Capability Diagnosis / Diagnostika inovativních schopností

Identification of Social Value Creation Sources / Identifikace vytváření zdrojů hodnot

Rapid Business Prototyping for Testing Feasibility of New Ideas / Rychlé vytvoření modelu podnikání jako nástroj testování realizovatelnosti nových nápadů

Rapid Business Prototyping for Testing Feasibility of New Ideas - Applied Practice / Rychlé vytvoření modelu podnikání jako nástroj testování realizovatelnosti nových nápadů – Aplikování postupu